Skip to content

Mga bagong post

Tingnan lahat

Mga CSS Selector

Bukod sa HTML tags, puwede tayong gumamit ng patterns, o selectors, para sabihin sa CSS kung sa aling HTML elements lang mag-a-apply ang styling natin.

Suportahan ang Antares Programming

Malaking tulong ang contributions ninyo para ma-improve ang site at ang lahat ng features nito. Kung gusto mong tumulong, mag-send ng message sa amin via email, o sa aming Facebook page.